مکان
نام: استخر دانشکده تربيت بدنی
تلفن: 034-32811001
آدرس: بولوار جمهوری داخل دانشکده تربيت بدنی
دسته بندی: استخر
محدوده: بلوار جمهوري

محدود آدرس روی نقشه

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران