مکان
نام: بیمارستان سيدالشهدا(ع) ناجا
تلفن: 034-32187729-30
آدرس: خيابان استقلال - نرسيده به چهارراه خواجو
دسته بندی: بیمارستان
محدوده: خيابان استقلال

محدود آدرس روی نقشه

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران