مالک تصویر
:نام علي لقماني
نام خانوادگی:
شماره موبایل: ---

مکان نمایه
نام: پزشکی لقمانی
تلفن: 03432222980
آدرس: خیابان سپه،روبروی ساختمان بیمارستان باهنر،
دسته بندی: تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، چشم پزشکی و بیمارستانی
محدوده: کرمان

محدود آدرس روی نقشه


آخرین مطالب ارسال شده [محصولات ، خدمات و...]
هیچ اطلاعاتی موجود نیست

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران