مالک تصویر
:نام مهدی صالحی
نام خانوادگی:
شماره موبایل: ---

مکان نمایه
نام: آزمایشگاه قائم
تلفن: 03432457060
آدرس: محله کرمان،خیابان شهید بهشتی
دسته بندی: تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، چشم پزشکی و بیمارستانی
محدوده: کرمان

محدود آدرس روی نقشه


آخرین مطالب ارسال شده [محصولات ، خدمات و...]
هیچ اطلاعاتی موجود نیست

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران