مالک تصویر
:نام لیدا کریمداد طهمورثی طهمورثی
نام خانوادگی:
شماره موبایل: ---

مکان نمایه
نام: پزشک عمومی طهمورثی
تلفن: 03432441839
آدرس: بلوار نصر،خیابان الهیه
دسته بندی: ساير پزشکان
محدوده: کرمان

محدود آدرس روی نقشه


آخرین مطالب ارسال شده [محصولات ، خدمات و...]
هیچ اطلاعاتی موجود نیست

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران