مالک تصویر
:نام حامد اشرف عسکرى
نام خانوادگی:
شماره موبایل: ---

مکان نمایه
نام: تجهيزات حکيم طب
تلفن: 03412239440
آدرس: خيابان سپه،جنب ساختمان پزشکان
دسته بندی: تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، چشم پزشکی و بیمارستانی
محدوده: کرمان

محدود آدرس روی نقشه


آخرین مطالب ارسال شده [محصولات ، خدمات و...]
هیچ اطلاعاتی موجود نیست

اوقات شرعی

139
دسته بندی
148
محدوده
11,388
کاربران